BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 7/2020

I. Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 7/2020
1. Thuận lợi:
+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các khu.
+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.
+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.
2. Khó khăn:
+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các khu.
+ Nhân dân còn bận nhiều công việc.
+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.


3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

Từ 26/6/2020

đến

25/7/2020

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

01

45

 Nhân dân khu 4; UBND phường.

 

b, Giáo dục sức khỏe

03

61

Trạm y tế phường.

 

c, Giáo dục môi trường

 

 

UBND phường, Các ban ngành trên địa bàn phường và nhân dân phường

 

d, Văn hóa xã hội

8

229

UBND phường, Trường THCS Nguyễn Du, Đoàn thanh niên 04 khu, Trường Tiểu học Kim Đồng,

 

E, Phát triển kinh tế

 

 

 

 

f, Giáo dục kỹ năng sống

01

20

 Trường THCS Nguyễn Du, Phòng GD thị xã,

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

06

230

Đoàn thanh niên 04 khu; Thanh thiếu niên phường Đông Triều.

5

Hoạt động của

 các câu lạc bộ

 

 

 

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

 

 

 

 

TỔNG

19

 

585

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 8/2020

     1. Dự kiến các hoạt động                  

- Cùng phối kết hợp với các khu dân cư, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn phường.Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 8 như: 1-8-1930: Ngày truyền thống công tác Tư tưởng Văn hóa của Đảng. 10-8: Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam. 19-8-1945: chiến thắng Cách mạng tháng 8. 19-8-1945: Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9/1945.

- Phối hợp cùng các trường trên địa bàn tổ chức dạy bơi cho các học sinh trong toàn phường.

- Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi Trung tâm học tập cộng đồng năm 2020

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Giáo dục sức khỏe, giới tính.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo.

- Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

- Tuyên truyền phổ biến Chế định thừa phát lại ở các khu phố

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

- Tuyên truyền Luật bình đẳng giới.

- Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của Trung tâm HTCĐ phường Đông Triều.

- Các Trường: Mầm non – Tiểu học – Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 04 khu trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong phường Đông Triều

3. Thời gian tổ chức:

- Tháng 8 năm 2020

4. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND phường.

- Trung tâm HTCĐ phường Đông Triều thực hiện.

- Trung tâm HTCĐ phường Đông Triều phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện.

5. Kinh phí:

- Hoạt động Trung tâm HTCĐ phường, UBND phường, xã hội hóa từ các ban ngành.

III. Các đề xuất, kiến nghị: 

- Không

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

T.M TRUNG TÂM HTCĐ

GIÁM ĐỐC

 ( Đã Ký )

 

Phạm Tiến Thành 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu