GIỚI THIỆU VỀ TTHTCĐ THỊ TRẤN ĐÔNG TRIỀU


   I / TÌNH HÌNH CHUNG

+  Trung tâm học cộng đồng Thị Trấn Đông Triều được thành lập theo quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2007 của UBND huyện Đông Triều .là một tổ chức học tập,sinh hoạt văn hoá của cộng đồng ,vì cộng đồng,trên cơ sở tự nguyện  và những ai có nhu cầu học tập,tư vấn đều được trung tâm tiếp nhận .TTHTCĐ là nơi bà con trong thị trấn Đông Triều có thể đến đó để:

-Học chữ,Học nghề

-Dự các lớp tập huấn kỹ thuật

-Nghe phổ biến các kiến thức phổ thông về khoa học và đời sống.

-Đọc sách báo ,đề nghị cán bộ trung tâm góp ý giải quyết một số khó khăn ,vướng mắc nảy sinh trong sản xuất và đời sống.

-Tham gia các hoạt động chính trị,văn nghệ,thể thao ,vui chơi, giải trí ...

+ TTHTCĐ còn là nơi các ban ngành, đoàn thể:

-Tổ chức mít tinh sinh hoạt cộng đồng.

-Phối kết hợp với nhau để thực hiện các chương trình về kinh tế-Văn hóa xã hội- An ninh chính trị.

Người dân thị trấn Đông Triều đại đa số làm nghề kinh doanh, thương mại, dịch vụ và mội số ngành nghề phát triển kinh tế khác, tạo nên một tổng thể mô hình phát triển kinh tế đa dạng.

          Đặc biệt với địa bàn thị trấn còn được xác định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện Đông Triều.

          Do vậy việc học tập nâng cao kiến thức dân trí về mọi mặt là một trong những nhu cầu bức thiết. Trong những năm qua, đặc biệt từ năm 2005 đến nay thị trấn Đông Triều có hệ thống giáo dục tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu về học tập của thanh thiếu niên  trong độ tuổi đi học và nhu cầu tự học của mọi tầng lớp nhân dân.Tỷ lệ người đi học chiếm tổng số dân đạt khá cao (khoảng 35 đến 40%). Số trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt, khuyết tật cũng đã được quan tâm đảm bảo sự bình đẳng, sự học tập của trẻ em và nhân dân. Công tác phổ cập giáo dục được tiến hành đúng tiến độ. Thị trấn Đông Triều được công nhận chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 1999. Phổ cập giáo dục THCS năm 2003. Công tác xóa mù chữ cho các đối tượng thị trấn đã hoàn thành năm 1982.

          Phong trào `’ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’,xây dựng’’ khu phố văn hóa’’ được duy trì có hiệu quả cao.

          Từ những đặc điểm tình hình chung trên, thị trấn Đông Triều đã có đủ cơ sở để đáp ứng nhu cầu về học tập góp phần vào việc xây dựng xã hội học tập.

          Tuy vậy do những đặc điểm tình hình chung trên, thị trấn Đông Triều đã có đủ cơ sở để đáp ứng nhu cầu về học tập góp phần vào việc tiếp cận với kiến thức văn hóa, khoa học kỹ thuật từng bước đáp ứng nhu cầu học tập cộng đồng của nhân dân .Vì vậy việc triển khai hoạt động của Trung tâm học tập cộng để thu hút các tầng lớp nhân dân tự học, nâng cao hiểu biết kiến thức khoa học, kiến thức trong đời sống xã hội để nâng cao chất lượng cuộc sống là hết sức cần thiết. 

           Tuy nhiên Các điều kiện thiết yếu hỗ trợ cho hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng còn thiếu thốn, hạn hẹp như: nguồn nhân lực còn phải kiêm nhiệm công tác, cơ sở làm việc còn lồng ghép với khu làm việc của UBND. Nguồn kinh phí trợ cấp cho hoạt động của Trung tâm ít, các điều kiện để khai thác mở lớp học, chưa rõ rệt,trình độ chuyên môn, trình độ tin học của một số cán bộ còn hạn chế. Đặc biệt việc nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thành lập và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng của một số cán bộ còn chưa đúng mức, chưa thực sự nhiệt tình với công tác này.   

     II / Về cơ sở vật chất  

+ Gồm 01 phòng làm việc có đủ bàn ghế ,cốc chén, 01 tủ đựng tài liệu ,01 máy vi tính xách tay và 01 phòng giao ban định kỳ ,01 bộ máy âm li.

+Có 1 phòng hội trường ,1 phòng giao ban, 1 phòng làm việc chung với phòng MTTQ Thị trấn.

  + Hồ sơ sổ sách đầy đủ  gồm 10 đầu sổ:

1-Sổ kế hoạch hoạt động và phát triển của trung tâm (theo từng quý,từng tháng )

2-Sổ tổng hợp nhu cầu học tập của từng khu phố.

3-Sổ kế hoạch triển khai các chuyên đề và hoạt động các tháng

4-Sổ theo dõi các chuyên đề đã hoạt động

5-Sổ ghi danh sách những người tham gia các chuyên đề.

6-Sổ theo dõi quản lý tài sản và đóng góp của tổ chức cá nhân.

7-Sổ theo dõi mượn trả sách thư viện (tài liệu tham khảo )

8-Sổ ghi chép cuộc họp (nghị quyết)

9-Sổ đăng ký nhu cầu học tập của người dân (theo dõi các câu lạc bộ)

10-Sổ theo dõi công văn đi ,công văn đến.

Chùm ảnh minh họa cơ sở vật chất TTHTCĐ Thị Trấn Đông Triều

 

Ngôi nhà của TTHTCĐ

Hội trường làm việc củaTTHTCĐ

Các bảng biểu ở phòng giao ban- Trung tâm học tập cộng đồng Thị Trấn Đông Triều trụ sở làm việc tại UBND Thị Trấn Đông Triều thuộc khu II Thị Trấn sát đường 18 A.

       Trung tâm có đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho tuyên truyền phổ biến pháp luật ,chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức các cuộc giao lưu văn hoá vv..Phương châm của trung tâm giải quyết nhu cầu của mọi người “cần gì ,học nấy” và ba đúng”đúng đối tượng,đúng chế độ,đúng thời gian”.

-Đó là toàn bộ những ý tưởng cập nhập được từ TTHTCĐ Thị Trấn Đông Triều rất mong Các Đ/C Hội đồng nhân dân-UBND - Ủy ban MTTQ ,cùng các Đ/C Giám đốc , phó giám đốc TTHTCĐ Thị Trấn Đông Triều quan tâm giúp đỡ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

                                                                    CTV

                                                          Đoàn Quang Bộ

                                                           Điện thoại:0949252564