Cơ sở vật chất


    Về cơ sở vật chất  

+ Gồm 01 phòng làm việc có đủ bàn ghế ,cốc chén, 01 tủ đựng tài liệu ,01 máy vi tính xách tay ,phòng GD&ĐT trang bị và 01 phòng giao ban định kỳ ,01 bộ máy âm li 01 mích còn đang sử dụng tốt.

+Có 1 phòng hội trường ,1 phòng giao ban, 1 phòng làm việc chung với phòng MTTQ Thị trấn.

  + Hồ sơ sổ sách đầy đủ  gồm 10 đầu sổ:

1-Sổ kế hoạch hoạt động và phát triển của trung tâm (theo từng quý,từng tháng )

2-Sổ tổng hợp nhu cầu học tập của từng khu phố.

3-Sổ kế hoạch triển khai các chuyên đề và hoạt động các tháng

4-Sổ theo dõi các chuyên đề đã hoạt động

5-Sổ ghi danh sách những người tham gia các chuyên đề.

6-Sổ theo dõi quản lý tài sản và đóng góp của tổ chức cá nhân.

7-Sổ theo dõi mượn trả sách thư viện (tài liệu tham khảo )

8-Sổ ghi chép cuộc họp (nghị quyết)

9-Sổ đăng ký nhu cầu học tập của người dân (theo dõi các câu lạc bộ)

10-Sổ theo dõi công văn đi ,công văn đến.

Chùm ảnh minh họa cơ sở vật chất TTHTCĐ Thị Trấn Đông Triều


 Ngôi nhà của TTHTCĐ


Hội trường làm việc củaTTHTCĐ


Các bảng biểu ở phòng giao ban

- Trung tâm học tập cộng đồng Thị Trấn Đông Triều trụ sở làm việc tại UBND Thị Trấn Đông Triều thuộc khu II Thị Trấn sát đường 18 A.

       Trung tâm có đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho tuyên truyền phổ biến pháp luật ,chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức các cuộc giao lưu văn hoá vv..Phương châm của trung tâm giải quyết nhu cầu của mọi người “cần gì ,học nấy” và ba đúng”đúng đối tượng,đúng chế độ,đúng thời gian”.

-Đó là toàn bộ những ý tưởng cập nhập được từ TTHTCĐ Thị Trấn Đông Triều rất mong Các Đ/C Hội đồng nhân dân-UBND - Ủy ban MTTQ ,cùng các Đ/C Giám đốc , phó giám đốc TTHTCĐ Thị Trấn Đông Triều quan tâm giúp đỡ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

                                                                    CTV

                                                          Đoàn Quang Bộ

                                                           Điện thoại:0949252564