BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2020

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 12/2020
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân phường về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.
- Kết hợp tốt với các ban ngành , đoàn thể , trường học tổ chức các hoạt động văn hóa , văn nghệ thể thao mít tinh kỉ để kỉ niệm ngày QĐND 22/12
- Tiếp tục triển khai các cây trồng , vật nuôi vụ đông,phòng chống dịch bệnh những ngày rét đậm rét hại.
- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe ,VSATTP ,tuyên truyền pháp luật , BVMT,vệ sinh lớp học , nghiêm chỉnh thực hiện ATGT .
- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có
-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh cho người, cây trồng , vật nuôi ,thực hiện an toàn thực phẩm, tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em trong tháng;
- Tuyên truyền thực hiện ATGT,đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy , xe đạp điện , tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội …
- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .
2. Khó khăn:
- Kinh phí hạn hẹp, việc tổ chức các hoạt động còn hạn chế.


3.  Kết quả tổ chức thực hiện: 

 

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

Người tham gia

Kết quả

 

1

11/12

.

Tổng kết lớp quản lý dịch hại tổng hợp trên cây có múi năm 2020

UBND,HỘI NÔNG NGHIỆP

 

 

100

 

Tốt

 

2

12/12

 

Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức tuyên truyền không sử dụng vũ khí vật liệu nổ, pháo nổ, đèn trời

Tiểu học Kim Đồng

520

Tốt

 

3

13/12

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2020-2020

Trường THCS Nguyễn Du

337

Tốt

 

 

 

4

 

 

 

5

19/12

 

 

 

26/12

 

Trường THCS Nguyễn Du tổ chức thi học kì 1

 

 

 

Trường THCS Nguyễn Du tham gia HKPĐ

Trường THCS Nguyễn Du

 

 

Trường THCS Nguyễn Du

337

 

 

 

10

Tốt

 

 

 

Tốt

 

 

 

 

 

6

22/12

Các chuỗi hoạt động chào mừng kỉ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Đoàn TN

100

Tốt

 

         

   II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 01 /2021

  1. Dự kiến các hoạt động:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

- Phối kết hợp với các ban ngành tổ chức kỉ niệm ngày tết vì người nghèo

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe ,VSATTP  ,tuyên truyền pháp luật , BVMT, nghiêm chỉnh thực hiện ATGT ,các TNXH, an toàn thực phẩm  trong các ngày giáp tết.

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có

- Chăm sóc các cây trồng , vật nuôi vụ đông

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh, phòng rét cho người,  cây trồng , vật nuôi trong các ngày rét đậm , rét hại  

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mổ rộng cho trẻ em  trong tháng;

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Khu phố phong quang, đường phố sạch , vệ sinh khu phố vào chủ nhật xanh.

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

2.      Thời gian tổ chức:

                        - Tháng 01 năm 2021

3.      Hình thức tổ chức:

   - Căn cứ  tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu người học; TTHTCĐ phường Đông Triều phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, các  doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã thực hiện bằng nhiều hình thức: Mít tinh kỉ niệm , tuyên truyền trên hệ thống thông tin của phường, các khu , mở lớp tại Hội trường UBND hoặc hội trường các khu.

4.      Kinh phí:

  - Ngân sách hoạt động của  TT HTCĐ phường, UBND, các dự án, các trường học,  xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu.

TM.TTHTCĐ

GIÁM ĐỐC

( Đã ký )

 

 

 

Phạm Tiến Thành 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu