BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2020

I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 10/2020
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân phường về việc tổ chức các hoạt động trọng tâm trong tháng.
- Ban giám đốc đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức phường hội, các trường học, triển khai kịp thời các hoạt động trong tháng. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương nhu cầu của người học, thực hiện các nội dung cơ bản trong tháng: Tổ chức thành công lễ kỉ niệm ngày quốc tề người cao tuổi , khai mạc hưởng ứng tuần học suốt đời với chủ đề "Trong cách học phải lấy tự học làm cốt" tổ chức thành công đại hội cán bộ viên chức lao động , và đại hội liên đội năm học 2020 -2021.Tổ chức tốt và thành công buổi tuyên truyền phòng cháy chữa cháy,tuyên truyền kĩ thuật và các biện pháp phòng chống bệnh cho gia súc, gia cầm năm 2020 và tổ chức khám sức khỏe học sinh đầu năm.
Trung tâm đã phối kết hợp với các trường học trong Nguyễn Du và các câu lạc bộ trong phường tích cực tập luyện và tham gia các hoạt động văn hóa , văn nghệ thể thao , thao giảng kỉ niệm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam.
- Phối hợp với trạm y tế tổ chức khám bệnh định kì cho học sinh , tuyên truyền kiến thức về bảo vệ sức khỏe cho trẻ em và người già và phòng chống các bệnh giao mùa cho nhân dân
– Phối hợp với trường học tổ chức phát động thi đua học tốt , dạy tốt chào mừng ngày PNVN 20/10
- Tuyên truyền VSMT,Vệ sinh trường học, tuyên truyên pháp luật,tuyên truyền ATGT,đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy , xe đạp điện ,tuyên truyền phòng chống tội phạm ,về TNXH khác …
-Tiếp tục phổ biến kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho cây trồng và vật nuôi chăn nuôi
- Các câu lạc bộ dưỡng sinh, cầu lông , bóng truyền , bóng bàn vẫn duy trì và hoạt động tốt
- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề về ,tiêm chủng mổ rộng , tuyền truyền phòng
- Tiếp tục tuyên truyền xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu đưa phường Nguyễn Du trở thành phường
2. Khó khăn:
- Kinh phí hạn hẹp, việc tổ chức các hoạt động còn hạn chế.


3.  Kết quả tổ chức thực hiện: 

 

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Đơn vị thực hiện

 Người tham gia

Kết quả

1

29/9

Hưởng ứng làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020

Trường TH Kim Đồng

400

Tốt

2

1-3/10

Khai mạc và tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần học suốt đời năm 2018

Các trường học

800

Tốt

3

01/10

Khai mạc tuần lễ học tập suốt đời

Phường Đông Triều

352

Tốt

4

01/10

Quốc tế người cao tuổi năm 2020

Trường THCS Nguyễn Du

30

Tốt

5

02-11/10

Đại hội CBVC

MN,TH,THCS,

100

Tốt

6

03/9

Hội thi báo cáo viên giỏi TTHTCĐ  năm 2020

Hội trường UBND

500

Tốt

 

7

04/10

Trường MN đón đoàn giám sát việc thu chi các khoản đóng góp của học sinh.

Mầm non Hoa Mai

30

Tốt

8

15/10

Truyền thông chuyên đề " tuyên truyền và bảo vệ chăm sóc cho trẻ em"

Hội trường trường THCS Nguyễn Du

130

Tốt

9

15/10

Đại hội liên đội

Trường TH Kim Đồng

40

Tốt

10

17/10

Tham gia hội khỏe phù đổng thị phường Nguyễn Du năm 2020

Trường THCS Nguyễn Du

50

Tốt

11

18/10

Khám sức khỏe đầu năm cho học sinh

Trường MN Hoa Mai

200

Tốt

12

25/10

Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy năm 2020

Trường TH,THCS.

700

Tốt

            II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 11 /2020

  1. Dự kiến các hoạt động:

- Kết hợp tốt với các ban ngành , đoàn thể , trường học tổ chức các hoạt động văn hóa , văn nghệ thể thao , thao giảng , mít tinh  để kỉ niệm  ngày đoàn kết toàn dân 18/11,NGVN 20/11.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động thi đua học tập tốt dạy để kỉ niệm ngày NGVN 20/11

- Thu hoạch bảo quản nông sản và triển khai các cây trồng , vật nuôi vụ đông.

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe ,VSATTP  ,tuyên truyền pháp luật , BVMT,vệ sinh lớp học , nghiêm chỉnh thực hiện ATGT .

- Phối hợp với trường học tổ chức tốt ngày pháp luật nước CHXHCNVN

- Duy trì và hoạt động đều dặn các câu lạc bộ hiện có

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh cho người,  cây trồng , vật nuôi ,thực hiện an toàn thực phẩm, tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mở rộng cho trẻ em  trong tháng;

- Duy trì GD bảo vệ môi trường:

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

2.      Thời gian tổ chức:

- Tháng 11 năm 2020

3.      Hình thức tổ chức:

  - Căn cứ  tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu người học; TTHTCĐ phường  Nguyễn Du phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các trường học, các  doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường thực hiện bằng nhiều hình thức: Mít tinh kỉ niệm , tuyên truyền trên hệ thống thông tin của phường, các khu phố, mở lớp tại Hội trường UBND hoặc hội trường khu phố

4.      Kinh phí:

  - Ngân sách hoạt động của  TT HTCĐ phường, UBND, các dự án, các trường học,  xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị:           (Không)

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

 

GIÁM ĐỐC

 ( Đã ký )

 

 

 

 Phạm Tiến Thành

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu