BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2020

I. Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 6/2020
1. Thuận lợi:
+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các khu.
+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.
+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.
2. Khó khăn:
+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các khu phố.
+ Nhân dân còn bận nhiều công việc.
+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.


3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

 

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

Từ 26/5/2020

đến

25/6/2020

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

01

26

 Nhân dân khu 3; UBND phường.

 

b, Giáo dục sức khỏe

02

72

Trạm y tế phường.

 

c, Giáo dục môi trường

 

 

 

 

d, Văn hóa xã hội

 

 

 

 

E, Phát triển kinh tế

 

 

 

 

f, Giáo dục kỹ năng sống

 

 

 

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

11

219

Đoàn thanh niên 04 khu; Thanh thiếu niên phường Đông Triều.

5

Hoạt động của

 các câu lạc bộ

9

256

Trung tâm VHTT thị xã; Câu lạc bộ bơi  phường Đông Triều.

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

 

 

 

 

TỔNG

27

 

473

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 7/2020

     1. Dự kiến các hoạt động                  

- Cùng phối kết hợp với các khu dân cư, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn phường Đông Triều.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 7

- Ngày Dân số Thế giới 15-7-1950. 

- Ngày truyền thống thanh niên xung phong 17-7-1966,.

- Kỷ niệm ngày ký hiệp định Giơnevơ; 

- Ngày thương binh, liệt sĩ.

- Tuyên truyền luật Hôn nhân gia đình sửa đổi có hiệu lực từ 1.1.2015.

- Phối hợp các trường tổ chức hoạt động các cuộc thi.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Giáo dục sức khỏe, giới tính.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo.

- Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

 - Tuyên truyền phổ biến Chế định thừa phát lại ở các khu phố

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

- Tuyên truyền Luật bình đẳng giới.

- Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

- Tiếp tục tổ chức cho nhân dân và học sinh trên toàn địa bàn phường đọc sách trong Thư viện tại Trung tâm văn hóa phường.

- Tiếp tục dạy bơi miễn phí cho học sinh trên toàn địa bàn phường.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của Trung tâm HTCĐ phường Đông Triều

- Các Trường: Mầm non – Tiểu học – Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 04 khu trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong phường Đông Triều.

3. Thời gian tổ chức:

- Tháng 7 năm 2020

4. Hình thức tổ chức:

- Thực hiện chỉ đạo Phòng giáo dục, chỉ đạo Đảng ủy, UBND, HĐND phường.

- Trung tâm HTCĐ phường Đông Triều thực hiện.

- Trung tâm HTCĐ phường Đông Triều phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện.

5. Kinh phí:

- Hoạt động Trung tâm HTCĐ phường, UBND, xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị: 

- Không

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

T.M TRUNG TÂM HTCĐ

GIÁM ĐỐC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Tiến Thành

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu