KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2020

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;
- Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đông Triều;
- Căn cứ tình hình thực tế địa phương;
- Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Trung tâm HTCĐ phường Đông Triều;
- Trung tâm HTCĐ phường Đông Triều xây dựng Kế hoạch hoạt động tháng 8/2020 cụ thể như sau:


1. Dự kiến các hoạt động

- Cùng phối kết hợp với các khu dân cư, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn phường Đông Triều tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 8 như: 1-8-1930: Ngày truyền thống công tác Tư tưởng Văn hóa của Đảng. 10-8: Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam. 19-8-1945: chiến thắng Cách mạng tháng 8. 19-8-1945: Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9/1945.

- Phối hợp cùng các trường trên địa bàn tổ chức dạy bơi cho các học sinh trong toàn phường.

- Tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình.

- Giáo dục sức khỏe, giới tính.

- Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương.

- Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo.

- Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh, trong thời tiết đang giao mùa.

- Tuyên truyền phổ biến Chế định thừa phát lại ở các khu phố

- Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ các khu.

- Tuyên truyền Luật bình đẳng giới.

- Tiếp tục mở lớp tuyên truyền pháp luật, luật về đất đai.

- Tuyên truyền Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

- Tiếp tục duy trì lớp thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi.

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, giáo viên) của Trung tâm HTCĐ

   phường Đông Triều.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 04 khu trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong phường Đông Triều .

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian thực hiện: Từ 26/7/2020 đến 25/8/2020

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa 04 khu và hội trường UBND phường Đông Triều, các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. Trạm y tế, các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc Trung tâm HTCĐ xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 8/2020; Báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đông Triều nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của Trung tâm HTCĐ đạt kết quả.

* Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của 04 khu; các trường MN, TH, THCS; Trạm y tế, các cơ quan xí nghiệp; toàn bộ nhân dân trên địa bàn phường.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 8/2020. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để Trung tâm HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra ./.

5. Kinh phí tổ chức

- Trung tâm HTCĐ phường .

- UBND phường Đông Triều.

- Xã hội hóa.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND phường (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

T.M TRUNG TÂM HTCĐ

GIÁM ĐỐC

(Đã kí)

 

 

Phạm Tiến Thành 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu